Strákar lenda líka í ofbeldi

Kynferðisofbeldi af hendi þriggja manna

Einelti í grunnskóla

Ætlaði að fremja sjálfsvíg

Áframhaldandi einelti

Hverjir eru gerendur

Börnin mín eiga ekki að verða fyrir ofbeldi

Staðan núna

--

--

--

IT tech geek, developer etc.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gisli Gudmundsson

Gisli Gudmundsson

IT tech geek, developer etc.

More from Medium

Beyond Speculation, Beyond the Memes: Crypto, DeFi, and the Asset That (Metaphorically) Broke My…

Strong Beard DAO — Roadmap, Utility and Whitepaper V1

The Alpha Move: Oxya Origin