Mun sjálfvirkni fækka störfum

Það er pínulítið í umræðunni að sjálfvirkni sé að fækka störfum og það er svoldið rétt þar sem við erum að sjá verslunarstörf fækka. Enn í staðinn koma önnur sérfræðistörf eins og tölvunarfræðingar sem eru að þróa hugbúnað eða breyta umhverfinu þannig að sjálfvirkni muni taka við störfum. Þarna er verið að færa verslunarstarfi yfir í tölvustarf, enn þó að þetta sé að gerast þá er samt sem áður meiri fjöldi starfa sem mun fækka enn fjölga, þ.e. að kannski fyrir eitt sérfræðistarf þá fækkar það kannski um hundrað verslunarstörfum.

Minni tekjur

Nýjasta útspilið sem ég hef séð varðandi sjálfvirkni er þegar ég fór í bíó með bróðir mínum, þar var alveg frá því að ég keypti miðann og að því að kaupa popp og kók þá gat ég afgreitt mig sjálfur, að vísu voru starfsmenn að aðstoða enn í sjálfum sér hefði ekki þurft þessa starfsmenn þar sem ég hefði getað gert allt sjálfur.

Ég er hluti af þessari þróun

Hvernig fáum við þessar tekjur til baka?

Enn það sem ég kannski held að það þurfi, eru sérfæðingar sem eru hluti af þessari sjálfvirkni þróun sem gætu hjálpað til inn í þessa nefnd.

Við þurfum helst núna að búa til langtímaplan hvað við ætlum að gera bæði með þau störf sem munu hverfa og hvernig er hægt að fá tekjur í ríkissjóð, það er ekki hægt að sitja hjá og gera ekki neitt, því að þetta mun koma og hafa gríðaleg áhrif á okkur, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt.

Ef við gerum ekki neitt núna, þá mun þetta koma í bakið á okkur seinna.

--

--

IT tech geek, developer etc.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store